All posts filed under: Switzerland

Switzerland 101 – Quick Guide

Switzerland 101 – มหากาพย์ เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ สำหรับผู้เริ่มต้น 65,000 บาท สวัสดีค่ะ เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝัน และตอนนี้ราคาไม่ต้องฝันแล้ว ไปได้ง่ายขึ้น ดังนั้นรีวิวนี้ ไม่เน้นบรรยายให้มากความแต่รายละเอียดจัดเต็ม เรามาจัดภูเขาหิมะ ภาพงาม และข้อมูลปึ้ก ให้ทุกท่านดีกว่า เก็บกระเป๋าตามกันมาค่ะ