All posts filed under: Russia

01

[Go!Graph S4] นั่งรถไฟสู่แสงเหนือจากรัสเซีย-นอร์เวย์ EP1 – ทรานไซบีเรีย เส้นทางรถไฟยาวที่สุดในโลก

[Go!Graph S4] นั่งรถไฟสู่แสงเหนือจากรัสเซีย-นอร์เวย์ EP1 – ทรานไซบีเรีย เส้นทางรถไฟยาวที่สุดในโลก สวัสดีค่ะ ในที่สุดก็ได้เริ่มรีวิวสักที หลังจากที่ Go!Graph ทริปยาวหายไปชาตินึงได้ เรามาเริ่มทริปอันน่าตื่นเต้นอีกครั้งในชีวิตกับ นั่งรถไฟสู่แสงเหนือ รัสเซีย – นอร์เวย์ 32 วัน งบ 150,000 บาท กันค่ะ !!